За ЧУДнО

Сдружение "ЧУДнО" е неправителствена организация в обществена полза, обединяваща специалисти в работата с хора чрез иновативни подходи.

Мисия:
Нашата мисия е да развиваме и предоставяме иновативни психологически методи за разгръщане на личностния потенциала на хората и да усъвършенстваме нашите членове.

Визия:
Визията ни е да бъдем организацията, помогнала на всеки човек да осъществи пълния си потенциал и да твори чудеса.

История:
Сдружение "ЧУДнО" е неправителствена организация с нестопанкса цел. Създадено е през 2011г. от Алексей Бъчев, Андрей Ганев и Петър Петров. Създателите се обединяват от идеята продължават да развиват и разпространяват иновативния метод, разработен от Алексей Бъчев.
Сдружението е посветено на подобряването на психическото състояние на населението. От своето създаване то е организирало десетки семинари и мероприятия, популяризиращи методи за повишаване качеството на живот на хората.
Сдружението цели да обедини специалисти в областта на работата с хора и да предостави възможност за развиване на дейността им.
Екипът на сдружението провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.

Използвани методи:
Работим с кратки подходи в психологията и психотерапията, целящи бърз и устойчив ефект. Част от използваните методи са фокусирана към решения кратка терапия, психология на потенциала, НЛП, Йога на смеха, коучинг, позитивна и системна психология.
За разлика от традиционните подходи, които разглеждат човека частично, мислят линейно и изразходват много време в теоретизирането и анализирането на проблемите, ние в Сдружение „Чудно“ прилагаме холистичен, нелинеен и ориентиран към възможностите и ресурсите на личността подходи.

Ние използваме принципи, изведени от работещи и изпитани в практиката методи, които се съобразяват с индивидуалните нужди на конкретният случай и са съобразени с точните му специфики.

Ние вярваме, че:
* Всеки човек има ресурсите и възможностите за справяне с всяка ситуация. 
* Малки стъпки могат да доведат до големи промени. 
* Промяната е неизбежна и постоянно се случва.

Свържете с нас сега: КОНТАКТИ