Кампания "Психично здраве"

Цел

Кампания „Психично здраве“ цели информирането на обществото за ползите от и начините за постигане, поддържане и повишаване на психичото здраве.
Инициативата ще стартира по повод Световния ден на здравето 7 април. 

Дейности

Основната дейност в кампанията е разпространението на безплатен онлайн наръчник с добри практики относно начините за постигане, поддържане и повишаване на психичното здраве. Наръчникът ще е достъпен за изтегляне от 7 април от тук.

Друга дейност е провеждането на безплатни лекции на теми, свързани с психичното здраве, както и безплатни консултации, за които можете да прочетете повече тук.

Необходимост

Един на всеки четирима жители на планетата в някакъв момент от живота си е принуден да изисква грижи за психичното си здраве (СЗО).
В световен мащаб депресията е втората най-разпространена причина за неправоспособност (PLOS Medicine).

В България над 20% от населението страдат от повече или по-малко изразени психични разстройства, които не достигат до специалист или въобще до лечение, но влошават качеството на живот, намаляват трудоспособността и имат цялостно отражение върху икономическия статус на страната и самочувствието на нейните граждани.

Страдащи от разстройства на настроението (афективни разстройства) са над 27 хиляди, с болести на психиката вследствие злоупотреба с алкохол са над 13 хиляди българи, с болна психика вследствие стреса са над 14 хиляди сънародници.

На 100 хиляди българи се падат близо по 2060 сънародници с психически и поведенчески разстройства  (Статистика на Националния център по обществено здраве и анализи ).
През 2011 са били регистрирани над 151 хиляди болни под наблюдение на психиатричните заведения, отделения, кабинети и амбулатории.

Партньори