Невропластичност и преодоляване на вредни навици (инфографика)

Чрез представената инфографика ще разберете как се случва процесът невропластичност. Тя е много информативна, полезна и дава добри насоки за преодоляването на вредни навици (по конкретно зависимости). 
Ще разберете какво се случва в мозъка ни, когато научаваме ново поведение и как действията, които извършваме, влияят на структурата му.
Също така ще получите насоки какви методи може да използвате в ежедневието, за да управлявате по най-полезния начин тези процеси. 
 
Ние сме архитектите на своя мозък. Когато променяме убежденията си, научаваме нещо ново или осъзнаваме привичните си реакции, ние всъщност променяме неврохимията и структурата на мозъка си.