Проекти

Проект "Синергия"

Picture

 

Проект „Синергия“, е организиран с финансовата подкрепа на програмата„Младежта в действие“, дейност 1.2. 

Темата на проекта може да бъде определена с думата „синергия”- съвместно действие, при което крайният ефект е по-голям от сумата на ефектите, предизвикани поотделно от всеки фактор. 

   Целта на проект „Синергия” беше да работи за подобряването на три сфери от живота на младите хора в България - здраве, финансова и социална сфера. Това доведе до развитие на нови гледни точки и умения и обогатяване на цялостния мироглед на нашите бенефициенти. 

   Събрахме дванадесет млади човека от седем града в България. Те преминаха тренинги за инструктори по Йога на смеха (здраве), финансова грамотност (бизнес) и личностно развитие (социална сфера). Обученията се проведоха в град София. След като се върнаха по родните си места обучените младежи запознаха над 3000 млади хора с целите на проекта и програмата „Младежта в действие”. В последващите пет месеца участниците в тримодулното обучение  проведоха над 108 сесии по Йога на смеха и над 30 финансово-образователни беседи по своите градове. В тях взеха участие над 1500 младежи от различни етноси, религии, и обществени прословия.  

Повече за проекта можете на научите ТУК 
 


 

Picture

 

Проект „Синергия“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Младежки програми и инициативи“. Съдържанието на настоящия сайт не отразява позицията на Европейската общност, програма „Младежта в действие“ или „НЦЕМПИ“ .