Промени мозъка си

Творчеството е присъщо и на нашия мозък. Той има способността да променя структурата и функциите си. Този процес се нарича "невропластичност" - възможността на много хора да преминат отвъд настоящите си ограничения (от деца с обучителни трудности, до възрастни хора с хронични болки). В миналото се е считало, че тази способност е налична само през ранните детски години, но вече е доказано, че това не е така. Невропластичността е налице през целия ни живот. Благодарение на нея възрастни хора могат да подмладят когнитивните си способности с 10, а дори и с повече години. 

Чрез видеото по-долу можете да се запознаете с удивителната и вдъхновяващата история на жена, която се ражда със сериозен "блокаж" в мозъка. След дълги години справяне с трудностите, които произлизат от него, тя успява да запише психология и в по-големи детайли да се запознае както с нейната ситуация, така и с мозъка като цяло. На 27 години разбира къде точно е проблемът, но тогавашната наука не и предлага варианти за подобрение и намиране на решение.
 

Тя не се предава и решава да подходи креативно към обстоятелствата! Сама си измисля упражнения, чрез които иска да активира определени части в мозъка си. Те се оказват много ефективни и тя успява да развие нужните умения за преодоляване на проблемите, съпътствалия до този момент. 

Скоро ще публикуваме повече статии по темата, но ако имате въпроси как това познание може да се приложи за справяне с хронични болки и проблеми като ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство), обучителни трудности и др. ни пишете на contact@chudno.org

ВИДЕО: