Еднодневен, практически курс "Отключи своята креативност"- ключ към личностна и професионална реализация

 

Умения за индивидуално и групово генериране на решения и намиране на възможности.
Ефективни техники, проявяващи креативния потенциал отвъд пределите на линейното мислене.

креативност = личностна и професионална реализация
Курсът по креативност е подходящ за хора и работни екипи желаещи да:

- Стимулират разгръщането на творческия си потенциал.
- Използват креативността си за постигане на успехи и постижения в работата.
- Повишат ефективността на индивидуалното и груповото генериране на идеи. 
- Развият умения за откриване на различни алтернативи за действие.
- Намират решения отвъд линейното логическо мислене.
- Повишат продуктивността в създаването на продукти и поставянето на цели. 
- Научат ефективни техники за творческо и иновативно мислене.
- Създадат атмосфера благоприятстваща творческия процес у дома и на работното място.
- Се запознаят с актуалните изследвания относно креативността.
- Увеличат благополучието си чрез въображение и творчески начин на живот.

След успешно завършване на курса участниците получават удостоверение за придобити умения за индивидуално и групово генериране на идеи и намиране на иновативни решения. 

Такса за участие: 60 лв.
При записване до 3 април: 45 лв.

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
daniel.troev@trainer.bg 
0988348756

Събитието ще се проведе на 6 април.

Повече информация: http://www.mannierox.com/2014/01/blog-post_5.html

Към събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/events/231533860351586/?fref=ts

местоположение: 
ул. Алабин 50А, ет.2
дата: 
6 април
час: 
10:00 - 18:00ч.