Курс "Кратки подходи в психотерапията" 2017

Кратки подходи в психотерапията

 

 

Програмата е предназначена за специалисти и студенти от помагащите професии, които имат желание да разширят знанията и способностите си в работата с хора, психологическото подпомагане психотерапията. От курса могат да имат полза и хора, желаещи да придобият инструменти за подобряване на собственият си живот и този на близките им. Състои се от четири основни модула със следното съдържание и цели :

 

 

 

1.Модул : „Личностно развитие и собствен опит „

Цел : Въвеждане в основните принципи и понятия в кратките подходи ,достигане и освобождаване на личностния потенциал на всеки от участниците.
Формат : 7 групови срещи. Всяка седмица по една среща в рамките на 7 седмици. Старт- 14 март 2016г. Продължителност на сесиите 2.5 часа
 

2.Модул : „ Кратки подходи – терапевтична рамка и базисни интервенции“

Цел: Развитие на комуникативни умения за изграждане на работещ контакт с клиентите, водене на сесии и създаване на благоприятни условия за решаване на проблемите им . Класически краткосрочни подходи - теория и практика. 
Формат: четири съботни срещи с продължителност 5 часа от 10 до 16.00 часа.
 

3.Модул; „ Кратки подходи – специализирани и генеративни техники „

Цел : Развиване на гъвкавост и креативност за намиране на индивидуален ключ за широк спектър от проблеми съобразен с индивидуалността на различните клиенти. Иновативни краткосрочни подходи.
Формат: четири съботни срещи с продължителност 5 часа от 10 до 16.00 часа. 
 

4.Модул:“ Интервизия“ Включва работа с клиенти в първата част на интервизията и обсъждане на сесията във втората й част.Споделяне на опит за различни актуални случаи и обсъждане на опит за развитието им.

Цел: Утвърждаване и развитие на уменията за практическа и ефективна работа.
Формат : 7 групови срещи. Всяка седмица по една среща в рамките на 7 седмици. Продължителност на сесиите 2.5 часа
 

ГРАФИК:
Модул 1 стартира на 14.03.2017г. и приключва на 25.04.2017г.
Модул 2 стартира на 13.05.2017г. и продължава на следните дати: 20.05.2017г.; 03.06.2017г.; 10.06.2017г.
Модул 3 стартира на 24.06.2017г. и продължава на следните дати: 01.07.2017г.; 15.07.2017г.; 22.07.2017г.
Модул 4 стартира по уговорени от групата дати.

водещи:
Алексей Бъчев 
Андрей Ганев   
Даниел Троев 

Критерии за завършване: Модул 1- няма Модул 2- разработване на задача. Модул 3- разработване на задача Модул 4- представяне на два случая, работени по метода. 
Сертификат за преминат курс се издава след преминати всички модули и задания. Приемлив брой отсъствия: модул 1- 2 броя; модул 2 - 1 брой, модул 3 - 1 брой, модул 4 - 2 броя. 

Цени: 1 Модул- 300лв; 2 Модул- 300лв; 3 Модул- 450лв; 4 Модул- 150лв При предплащане на първите три модула- 20% отстъпка При предплащане на 2 и 3 модул 10% отстъпка

За записване- contact@chudno.org или на телефони: 0883 422 539 и 0988 348 756

местоположение: 
ул. Иван Иванов №92
дата: 
старт: 14.03.2017