Екип

Управителен съвет:

Андрей Ганев –  председател на Сдружение "Чудно". Психолог, фокусиран към решение терапевт; фокусран към решение групов и индивидуален коуч; водещ на обучения; фасилитатор на програма "Детски умения"; преминал базов курс по програма "Симорон; преминал базово обучение по "Simple therapy"; сертифициран хипнотизатор и хипнотерапевт; сертифициран инструктор по Йога на смеха.

"Като човек, практикуващ краткосрочна терапия, смятам, че клиентите ми не са "болни" или хора, които "имат нужда от помощ", а хора, които независимо от моментното си състояние и колко сериозно им изглежда то, са напълно способни да намерят необходимия потенциал в себе си и да се справят със своите проблеми. Моята работа не е да реша Вашия проблем, а да Ви подпомогна чрез нашето общуване да стигнете до правилното решение и това да е Ваше постижение. По този начин, освен постигането на конкретна цел или решаването на конкретен проблем, се изработва и модел за справяне, който можете да прилагате и в други житейски ситуации."

 

Петър Петров. Създател на своята реалност, психолог, дипломиран магистър по „Психология на управлението”. Има международно признати квалификации за “Кратки подходи за работа с личностния потенциал” и “Кратки подходи в психотерапията”. Сертифициран хипнотизатор, инструктор по Йога на смеха, треньор по груповодинамичен психотренинг и организационно поведение и фокусирана към решения ресурсология и фокусиран към решение коучинг. От началото на 2008г. експериментира с множество техники за развитие на личностния потенциал като: Коучинг, Симорон, НЛП, театрални, музикални, говорни и танцови импровизации, въртене на огън, пътувания в минали животи и др. От начлото на 2010г. работи индивидуално с клиенти, които все повече осъзнават, че те създават света, в който живеят!

 
 

Алексей Бъчев – психолог с над 25-годишен стаж в работата с личностния потенциал. Алексей е сред основоположниците и първопроходците на краткосрочните психологически методи в България. Вдъховител на идеите, които стоят в основата на Сдружение "Чудно". Първите стъпки в тази посока прави като психолог при експерименталната школа по чужди езици на създателя на науката "Сугестология" д-р Георги Лозанов. В последствие Алексей Бъчев работи като военен полеви психолог, където бързите и адекватни действия и краткосрочни резултати често имат животоспасяващо значение.

 

 

 

 

Членове:

Даниел Троев – психолог и обучител, провеждащ консултации за постигане на цели и преодоляване на трудности. Организира още индивидуални и групови сесии по креативност за отключване на творческия потенциал с цел личностна и професионална реализация. Сертифициран терапевт в "Кратки подходи в работата с личносния потенциал". Сертифициран бизнес обучител от "ICAL". Фасилитатор на програма за работа с деца "Детски умения". Преминал обучение "Кратки подходи в психотерапията", "Основи на фосукирана към решения кратка терапия" и обучение за социално включване "The power within you". Уебсайт: http://www.danieltroev.com/

 

 

   
Зорница Борисова – психолог, магистър "Управление и развитие на човешките ресурс" и бакалавър "Психология".
Интересите и практиката ми са насочени към работата с деца и възрастни. Преминала съм обученията "Кратки подходи в психотерапията" 
и "Кратки подходи за работа с личностния потенциал".

Вярвам, че човек може да си помогне сам. Работата на психолога е при нужда да даде нова гледна точка и насока.

 

 

                                          

Росица Николова - студент по Психология втори курс в Софийски университет  „Св. Климент Охридски“. 

Проявява силен интерес към Фокусирана към решение краткосрочна терапия и вече успешно е завършила първата част от обучението си в подхода. Намира неправителствения сектор за начин, чрез който хора, обединени от своите идеи, могат да сътворяват чудеса. Преминала  е два стажа в: НПО „ Порталът“ и Сдружение „ Чудно“. Вярва, че всеки има необходимите качества, за да направи живота си пълноценен.
Целите и екипа на сдружението са един от нейните начини да се радва на живот

 

 

 

 

Анастасия Вълканова